Adatvédelmi szabályzat

1. Általános

13.04.2022

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a szabályzatot, mielőtt igénybe venné a Bloom szolgáltatásait!  

Amikor meglátogatja a Bloom Diagnostics AG/GmbH (egyéb utalásként: "Bloom", "minket", "miénk" vagy "mi") honlapját a www.bloomdiagnostics.com oldalon  ("Weboldalunk"), vagy amikor a Bloom System-et (mobilalkalmazás: "Bloom App" - , Bloom Lab és Bloom Test) vagy bármely más általunk kínált szolgáltatást (a "Szolgáltatások") használja, előfordulhat, hogy az Ön személyes adatai feldolgozásra kerülnek.

Személyes adatainak védelme nagyon fontos számunkra. A védelem biztosítása törvényi kötelezettségünk. Az Ön adatait kizárólag a törvényi rendelkezések (GDPR, DSG, TKG 2003 (telekommunikációs törvény), alapján kezeljük. Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt arról, hogy személyes adatait miként dolgozzuk fel, valamint arról, hogy milyen jogok illetik meg Önt az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) alapján.

Az adatok feldolgozásáért a Bloom (adatkezelő) felelős, melynek részei:

Bloom Diagnostics AG
Susenbergstrasse 185
8044 Zürich, Svájc
Cégjegyzékszám:
CHE-270.811.476

Bloom Diagnostics GmbH
(az AG leányvállalata)
Börseplatz 6 / 2 / 19-20
1010 Bécs, Ausztria
Cégjegyzékszám: 
FN 421045 i

Általános kapcsolattartási e-mail cím:  
office@bloomdiagnostics.com
Tel.: +43 1 929 72 96

Az adatvédelemmel kapcsolatos panaszokkal, kérdésekkel és javaslatokkal kapcsolatban mindig állunk rendelkezésére. Kérését a szükséges diszkrécióval és alapossággal kezeljük.

Adatvédelmi munkatársunk a következő címen érhető el:
privacy@bloomdiagnostics.com
Tel.: +43 1 929 72 96

Az Ön által megadott adatokat és az online felületünk, termékeink illetve egyéb szolgáltatásaink használata során hozzánk kerülő adatokat egyaránt feldolgozzuk.

A Bloom minden telephelyének és vállalatának követnie kell a Bloom Diagnostics GmbH (Adatkezelő) által létrehozott és végrehajtott irányelveket, folyamatokat és egyéb GDPR-ral kapcsolatos utasításokat.

2. Adatkezelési stratégia

Az adatokat mindig bizalmasan kezeljük, azokat kizárólag a megadott célra használjuk fel, miközben folyamatosan védjük a felhasználó/ügyfél személyazonosságát és személyes adatait. Ennek érdekében különböző biztonsági intézkedéseket alkalmazunk. Ezek közé tartozik például az álnevesítés, az anonimizálás, az adatsilók használata, valamint az adatok védelme érdekében tett különböző szervezeti és adminisztratív intézkedések. Személyes adatait csak arra a célra használjuk fel, amelyre az adott adatokat gyűjtöttük, vagy olyan célra, amelyről ésszerűen úgy véljük, hogy összeegyeztethető az eredeti céllal. Amennyiben személyes adatai a megadott céltól eltérő célú feldolgozásra is kerülnének, a Bloom Diagnostics értesíti Önt a feldolgozás előtt, és szükség esetén hozzájárulását kéri ahhoz. Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatainak feldolgozása az Ön tudta vagy beleegyezése nélkül csak akkor történik meg, ha azt törvény írja elő.

3. Az Ön által megadott személyes adatok feldolgozása

Adatait kizárólag a GDPR-nak megfelelő módon dolgozzuk fel. A részleteket az adott tevékenységtől függően az alábbiakban találja. A következő szakaszok részletesen ismertetik Önnel, hogy milyen célból és milyen jogalapon dolgozunk fel adatokat, valamint azt, hogy azokat megosztjuk-e harmadik féllel. Ez teljes átláthatóságot biztosíthat Önnek, mivel soha nem szeretnénk az Ön tudta nélkül adatokat feldolgozni.  

A személyes adatokat az adott cél eléréséhez szükséges ideig tároljuk, és semmiképpen sem tovább, mint

 • ameddig fiókja aktív marad
 • amikor az adatok szükségtelenné válnak egy adott célból
 • amikor törvény írja elő, hogy törlési kérelmét el kell fogadni.

Az általunk feldolgozott személyes adatok az alábbi kategóriák valamelyikébe tartoznak:

 • Név/cég
 • Nem
 • Születési dátum
 • Kapcsolattartási adatok: pl. e-mail cím, telefonszám
 • Cím/szállítási információk
 • Banki információk
 • Orvosi információk: betegségének tünetei, betegségének/tüneteinek lehetséges okai, kórtörténete, allergiái, illetve az aktuális egészségi állapotával kapcsolatos további szükséges információk (amelyek csak a Bloom System használata esetén kerülnek feldolgozásra)
 • Böngészési adatok, szervernaplók, sütik, IP-címek stb.

Nem minden adat kerül feldolgozásra a fent felsorolt célokból. Ez a feldolgozás céljától függ, de arra törekszünk, hogy csak a tervezett művelethez minimálisan szükséges adatokat használjuk fel.

3.1 Adatkezelés a velünk való kapcsolatfelvétel során

Ha kapcsolatba lép velünk (pl. e-mailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, telefonon), adatainak feldolgozása, kérésének teljesítéséhez (elő)szerződéses intézkedések végrehajtásával történik. Kérése és/vagy a kérésével, visszajelzésével vagy panaszával kapcsolatos segítségnyújtás során gyűjtött adatok, valamint a kapcsolattartás eszközei tárolhatók és feldolgozhatók, ha ez segít a jelenlegi problémák megoldásában vagy a jövőbeli problémák megelőzésében; ha ez az ügyfelek javát szolgálhatja;  valamint ha ez a Bloom Diagnostics törvényes érdekének jogalapján történik. 

Ha olyan kérés érkezik hozzánk, amely valamelyik közvetlen forgalmazónkkal kapcsolatos, és/vagy a kérést nem tudjuk mi magunk megfelelően kezelni, az Ön kérését és elérhetőségét, illetve a kéréssel közvetlenül kapcsolatos bármely más adatot továbbítjuk a közvetlen forgalmazónknak. Ez az adattovábbítás ügyfeleink jogos érdekei alapján történik, mivel megfelelő tájékoztatást kívánunk nyújtani kéréseikre vonatkozóan, és hatékony módon kívánunk támogatást nyújtani. Partnereink is kötelesek teljes mértékben megfelelni a GDPR-nak. 

Ha bizonyos panaszok érkeznek hozzánk, az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos incidensek bejelentésére vonatkozó jogi kötelezettségünk részeként kötelesek vagyunk értesíteni az adott ország illetékes hatóságait (pl. Ausztria - BASG) az általuk biztosított platformon keresztül. Ebből a célból az Ön egyes adatait a törvényi kötelezettség jogalapján megoszthatjuk velük.

3.2 Adatkezelés (lehetséges) üzleti kapcsolat keretében

Adatai egy üzleti kapcsolat keretében fennálló (elő)szerződéses jogviszony teljesítése érdekében kerülnek feldolgozásra. Adatait üzleti ügyleteink hivatalos kezelése érdekében, tesztelés és értékelés céljából, az ügyfél-elégedettség érdekében, az igénybe vett szolgáltatások minősége érdekében, valamint áruk és szolgáltatások értékesítése céljából dolgozzuk fel. Ez magában foglalja az olyan (eladás előtti) tevékenységeket is, mint például a lehetséges ügyfelek számára szervezett bemutató találkozók, prezentációk és hasonlók. Ez az üzleti ügylet csak a megállapodás szerinti feltételekre terjed ki, és az adatok további célokra nem kerülnek felhasználásra. Ha Ön az üzleti kapcsolat ellen dönt, de érdeklődést mutat a jövőbeni termékek vagy szolgáltatások iránt, akkor ezekről tájékoztatást nyújtunk Önnek jogos érdekek alapján. Ezt követően adatait legkésőbb az utolsó érdeklődését követő 3 év elteltével, vagy kérésére korábban töröljük.

Webáruházunk használata során adatait (kapcsolattartási, szállítási és fizetési adatok) a szerződéses jogviszony alapján kezeljük. A szükséges adatokat a webshop szolgáltató, az Ön által választott pénzforgalmi ügynökség, valamint logisztikai partnerünk is feldolgozza az Ön által kért üzleti ügylet megfelelő lebonyolítása érdekében. 

Ha webáruházunkon keresztül, a magyarországi Hear&Go Kft. forgalmazópartnerünkön keresztül rendel, a rendelési adatait velük is megosztjuk a rendelés további lebonyolítása érdekében. A rendelés véglegesítése után kizárólag a Hear&Go Kft. felel a rendelésért. Forgalmazópartnerünk honlapunkat és webáruházunkat csakis platformként használja, a megrendelt készülékeket és egyéb termékeket azonban közvetlenül forgalmazópartnerünk hozza forgalomba és biztosítja az Ön számara.

3.3 Az események kezeléséhez szükséges adatfeldolgozás

Amennyiben Ön részt vesz eseményeinken,  továbbá az események szervezésében és lebonyolításában, adatainak feldolgozására a szerződéses jogviszony teljesítése érdekében, az esemény zökkenőmentes lebonyolításához fűződő jogos érdekeink, illetve az Ön tájékozott hozzájárulása miatt kerül sor.  Ha az adatokat harmadik féllel megosztjuk, arról előzetes tájékoztatást adunk.

3.4 Adatfeldolgozás reklámküldemény céljából

Adatainak feldolgozása az Ön hozzájárulása alapján történik (pl. hírlevél), és a saját szállítási vagy szolgáltatási ajánlatunkkal kapcsolatos üzleti kezdeményezéseket, valamint a Bloom, mint vállalat és annak termékeivel kapcsolatos tájékoztatásokat szolgálja.

3.5 Adatfeldolgozás az alkalmazás használatával összefüggésben

Az alkalmazás telepítésekor a felhasználó létrehozhat egy fiókot, amelynek adatait a szerződéses jogviszony jogalapján kezeljük. A szerződéses jogviszony jogalapján a felhasználó engedélyezi, hogy a Bloom az orvosi, egészségügyi (és ezekhez kapcsolódó) adatokat  feldolgozza. Mivel ezek különleges kategóriába tartozó adatok (GDPR 9. cikk), a jogalapon túl a feldolgozás engedélyezéséhez a hozzájárulás törvényileg szükséges. Termékünk használatához szükségünk van az Ön hozzájárulására, mivel ellenkező esetben a helyes és rendeltetésszerű használat nem lehetséges. Ez magában foglalja a Bloom Test Strip méréséből származó adatokat és a mérés során felvett kérdőívben megadott adatokat. Az egyéb (nem orvosi/egészségügyi) adatok begyűjtése és feldolgozása a szerződéses jogviszony jogalapján alapszik. Az orvosi adatok és a jelentés készítése során gyűjtött egyéb adatok kizárólag a következő célokra kerülnek felhasználásra: 

1. Termékeink és szolgáltatásaink teljes funkcionalitásának biztosítása a Bloom Diagnostics és a felhasználók közötti szerződésnek megfelelően. Ezek közé tartozik a Bloom Diagnostics teszt rendszerével (App, Lab, Test) végzett mérés teljes mértékben személyre szabott elemzése és jelentése.

2. Termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése és a felhasználói elégedettség növelése álnevesített (= az azonosítás elkerülése érdekében használt közvetlen azonosítók) és összesített adatok felhasználásával. Az adatokat kutatási célokra használjuk fel, például alkalmazáshasználati nehézségek és a felhasználók igényeinek azonosítására. Emellett az adatok a termékfejlesztés során a tényszerű döntéshozatal alapjául szolgálhatnak, és segíthetnek a hibák kiküszöbölésében. Az adatok segíthetnek a felhasználói élmény személyre szabásában is. Amennyiben az elemzéseket meg kell osztani harmadik féllel, az adatok teljesen anonim módon (minden azonosítót eltávolítva, így az azonosítás nem lehetséges), és az egyénekhez vissza nem követhető módon kerülnek feldolgozásra.

3. Hozzájárulás a közegészségügyi előnyökhöz, az intézmények és más vállalatok számára teljesen anonimizált adatok biztosításával.. A mérési eredményekkel és a felhasználók demográfiai adataival együtt társadalmi csoportok egészségi állapota, például a betegségek kitörésének, terjedésének vagy hiányosságainak tendenciáit azonosítva megjósolható. Az ilyen irányú kutatások a Bloom Diagnostics által gyűjtött adatok segítségével javíthatják az előrejelzést, a korai diagnózist és a célzott kezelést. Ezáltal klasztereket és kockázati csoportokat lehet jellemezni, és támogatni a megelőző intézkedésekkel.

Az egészségügyi (és ahhoz kapcsolódó) adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulás visszavonásához törölnie kell fiókját. Mivel termékeink az Ön által megadott adatokra épülnek, engedély nélkül nem tudjuk ezt a szolgáltatást biztosítani. A hozzájárulás visszavonása egyenértékű a fiókja törlésével. 

Az Android Bloom App a Bluetooth párosításkor megkérdezheti az Ön tartózkodási helyét. Ez az Android követelménye, ha az Android 6 vagy 7 rendszert használja.  A Bloom nem követi és nem dolgozza fel az Ön tartózkodási helyét. 

3.6 Adatok tárolása

A felhasználói adatok és az orvosi jelentések titkosított formában kerülnek tárolásra a Bloom App-en belül az eszközön, valamint titkosított, bináris adatokként az AWS (Amazon Web Services) szerveren - az adatok és a jelentések dekódolási kulcsa biztonságos formában csak az Ön alkalmazásában található. Sem a Bloom, sem pedig más nem tudja visszafejteni az adatokat a felhasználó engedélye és támogatása nélkül. 

Egyes információkat (kérdőíves adatok, teszteredmények és az alkalmazásból lekérdezett, elvégzett tesztek információi) az elemzési folyamunkban álnevesített formában tároljuk, így az egyes felhasználók nem azonosíthatók közvetlenül. Ezek adatelemzéssel, a Bloom termékek javítása érdekében kerülnek felhasználásra. Ezeket az adatok közvetlenül nem kerülnek megosztásra a Bloom-on kívül, de az összesített adat jelentéseket teljesen anonimizált formában megoszthatjuk. 

Az Ön által megadott  kapcsolattartási adatokat és egyéb információkat (beleértve az e-mail címet és a fizikai címet) az egyszerűbb és pontosabb feldolgozás érdekében felhasználástól  függően a következők egyikén tároljuk:  G-suite, logisztikai partner, Hubspot (ügyfélszolgálati szoftver) és BMD (pénzügyi szoftver). 

Személyes adatait addig tároljuk, amíg azok szükségesek a megadott célokhoz. Ahhoz, hogy megfelelő szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Továbbá addig tároljuk személyes adatait, ameddig azt a törvény vagy bármely releváns szabályozó szerv előírja. Ellenkező esetben az adatokat töröljük. Amint fiókja megszűnik vagy deaktiválódik,  a fiókjához kapcsolódó személyes adatokat töröljük. Biztonsági okokból egy biztonsági mentés továbbra is elérhető lesz. Ez a biztonsági mentés 2 hónap elteltével törlésre kerül. 

Ha egy személy, akinek az adatait feldolgozzuk, elhalálozik, és a Bloom Diagnostics elegendő bizonyítékkal értesítve lett a halálesetről, a személyes adatokat töröljük, feltéve, hogy a vonatkozó jogszabályok nem írják elő másképp. 

4. Az alkalmazásunk, weboldalunk vagy egyéb szolgáltatásaink használata során kapott személyes adatok feldolgozása

4.1 Szerver naplók

Weboldalunk használatához nincs szükség személyes adatokra. Webszerverünk azonban mégis rögzíti az Ön internetes böngészője által közölt adatokat [beleértve a kliens IP-címét együtt a dátummal, az időponttal, a kéréssel, a kért fájllal (annak nevével és URL-címével), az Önnek továbbított adatmennyiséggel, a kérés sikerességét jelző üzenettel, a használt böngésző és a használt operációs rendszer felismerési adataival, valamint a weboldallal, amelyről a hozzáférés történt (egy linken keresztül)]. 

A feldolgozás azon jogos érdeken alapszik, hogy biztosítsuk a rendszer biztonságát, a weboldal technikai adminisztrációját és a szolgáltatás minőségének optimalizálását. A szerver naplókat legfeljebb 12 hónapig tároljuk.

4.2 Sütik

Sütiket használunk annak érdekben, hogy a weboldalunkon töltött időt kellemesebbé tegyük, illetve, hogy  lehetővé tegyük bizonyos funkciók használatát. A sütik olyan kis szövegfájlok, amelyeket a weboldal az Ön számítógépén tárol, hogy felismerje azokat (hosszú távú sütik). Ezek információkat tartalmazhatnak a weboldal használatáról. A sütikben szereplő információk az Ön által tett egyedi választások (például a bevásárló kosárba helyezett cikkek) tárolására, majd az adott oldal újbóli meglátogatásakor azok visszaállítására szolgálnak. A sütiket olyan statisztikák készítésére is használjuk, amelyek nem személyre szabottak. A szükséges sütik automatikusan elfogadásra kerülnek. A nem szükséges sütiket (teljesítmény, cél és funkcionális sütik) a webhely navigációjának javítására, a webhely használatának elemzésére és marketing tevékenységünk támogatására használjuk (pl. Google Re-marketing). Ön szabadon dönthet arról, hogy elfogadja-e ezeket a sütiket, lehetővé téve számunkra az adatok feldolgozását az Ön beleegyezése alapján. A számítógépén tárolt sütiket bármikor eltávolíthatja az ideiglenes internetes fájlok törlésével, és bármikor visszavonhatja a sütik gyűjtéséhez adott hozzájárulását. 

A weboldalunk használatával kapcsolatos adatainak feldolgozása kapcsán az alábbiakban felsorolt szolgáltatókat használjuk annak érdekében, hogy weboldalunkat a lehető leginkább az Ön igényeihez igazítsuk. 

Weboldalunk elemzéséhez a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használjuk valamint a Bloom App-on belül az elemzéshez (Google Firebase). IP-anonimizálást alkalmazunk, így az Ön IP-címét a Google előzetesen lerövidíti az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban. A Google ezeket az információkat a nevünkben arra használja fel, hogy értékelje azt, ahogyan Ön a weboldalt használja, jelentéseket állítson össze a weboldalunk tevékenységéről, és egyéb, a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson számunkra. A Google Analytics által a Google Analytics részeként megadott IP-cím nem kerül összevonásra más Google-adatokkal. A sütik tárolását a böngésző szoftver megfelelő beállításával megakadályozhatja; felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben használni a weboldal összes funkcióját. Továbbá az alábbi linken (http:///tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) megakadályozhatja, hogy a Google összegyűjtse a sütik által generált, és a weboldal használatával kapcsolatos adatokat (beleértve az Ön anonimizált IP-címét), valamint azt, hogy ezen adatokat a Google feldolgozza. Töltse le és telepítse a rendelkezésre álló böngésző bővítményt. A böngésző általános süti-gyűjtésre vonatkozó beállításai a beállításokon belül egyedileg is módosíthatók. Kérjük, ellenőrizze a következő böngészők lehetőségeit: Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer

Vigyázat: szeretnénk tájékoztatni minden ügyfelet és felhasználót, aki a Bloom App-et vagy a weboldalunkat használja, hogy a sütik engedélyezésével (nélkülözhetetlen sütik kivételével) az Ön sütikkel kapcsolatos információi megosztásra kerülnek az Egyesült Államokkal. Az Európai Bíróság nemrégiben hozott ítélete szerint az Egyesült Államokban az adatvédelmi szint nem felel meg a GDPR-nak, így nem kielégítő. Ezen sütik továbbításának elfogadásával Ön saját felelősségére cselekszi, és tudomásul veszi, hogy az USA hozzáférhet az Ön adataihoz, és azokat megfigyelésre használhatja, anélkül, hogy erről előzetesen tájékoztatná Önt. Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. 

A Google Analytics-ről további részleteket a következő weboldalon talál:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

4.3 Pixels

Harmadik féltől származó pixeleket (például Facebook) is használunk a weboldalunkon történő vásárlási magatartás mérésére, hogy javítsuk az Ön felhasználói élményét. Ennek jogalapja az Ön hozzájárulása. Felhívjuk figyelmét, hogy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

További információkért és a beállítási lehetőségekért kérjük, látogasson el a következő weboldalra: 

https://adssettings.google.com/authenticated

https://www.facebook.com/ads/preferences/

4.4 Eszközinformációk

Amikor Ön meglátogatja alkalmazásunkat vagy weboldalunkat, automatikusan gyűjtjük az eszközspecifikus információkat, mint például a hardver modelljét, az operációs rendszer verzióját, az egyedi eszközazonosítókat, a böngésző típusát és - amennyiben rendelkezésre áll - az IP-címét. Ezek az információk nem használhatók fel az Ön személyének azonosítására.

A Google Firebase alkalmazásspecifikus információk gyűjtésére szolgál, amelyek lehetővé teszik számunkra termékeink nyomon követését és fejlesztését. Ezek csak összesített és névtelen formában jelennek meg a Bloom Diagnostics számára. Az adatvédelemükkel kapcsolatos további részletekért kérjük, olvassa el az adatvédelmi szabályzatukat

További információk feldolgozására kerülhet sor, miközben segítséget nyújtunk Önnek technikai problémák felmerülésekor (hibakeresés). Erre csak akkor kerül sor, ha Ön kapcsolatba lépett velünk, segítséget kért és hozzájárult a további adatfeldolgozáshoz.

4.5 A termék nyomon követése 

A szabályozási és minőségirányítási rendszer követelményeinek való megfelelés érdekében nyomon kell tudnunk követni az eszközeinket (pl. gyártási tétel/sorszám), amikor először forgalomba hozzuk őket. Ez szükséges például ahhoz, hogy figyelmeztethessük ügyfeleinket, ha az eszközökkel kapcsolatban problémák merülnek fel, és hogy visszahívást kezdeményezhessünk.  Így, ha közvetlenül a Bloom Diagnostics-tól vásárol, az Ön személyes adatait (pl. név, elérhetőségi adatok) a szállított termék azonosító számával (számaival) együtt tároljuk. Ezt egy törvényi előírás alapján tesszük. 

5. Személyes adatok feldolgozása harmadik fél bevonásával

Weboldalunk és alkalmazásaink tartalmazhatnak független harmadik felek weboldalaira mutató linkeket. Az ilyen weboldalakra az adott más weboldalak adatvédelmi irányelvei vonatkoznak, amelyek eltérhetnek a mi irányelveinktől. Ezeket nem mi irányítjuk, így nincs kontrollunk felettük. Nem vállalunk felelősséget az általuk végzett adatgyűjtésért vagy -feldolgozásért.

Ha vállalkozókat vagy adatfeldolgozókat veszünk igénybe, és felkérjük őket, hogy dolgozzanak fel számunkra adatokat, akkor a szükséges biztonsági és adatfeldolgozási megállapodásokkal biztosítjuk a GDPR-nak való megfelelésüket. 

A szoftver szolgáltató kiválasztásakor GDPR-kompatibilis rendszereket használunk, azt választjuk, hogy a személyes adatok tárolása és feldolgozása európai szervereken történjen. Az Ön adatainak feldolgozása az alábbi rendszerek egyikén történhet, a feldolgozási tevékenységtől függően: 

HubSpot Germany GmbH (Am Postbahnhof 17, 10243 Berlin, Németország); a HubSpot, Inc. leányvállalata. (25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, Egyesült Állampok): ügyfélmenedzsment és adminisztráció.

Amazon Web Services EMEA SARL (38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg); az Amazon Web Services, Inc. leányvállalata. (410 Terry Ave North, Seattle, WA 98109-5210, USA): jelentés készítése az alkalmazás felhasználóinak (titkosított és álnevesített) adattárolásáról. 

Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street 4, Dublin, Írország); az Alphabet Inc. leányvállalata. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, Egyesült Államok: adatelemzés (csak álnéven vagy anonim módon), incidensfigyelés.

BMD Systemhaus Steyr GesmbH (Sierninger Str. 190, 4400 Steyr, Ausztria): pénzügyi tranzakciók lebonyolítása és menedzsment.

Shopify International Limited (Victoria Buildings, 2. Etage, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Írország); a Shopify Inc. leányvállalata. (151 O'Connor Street, Ground floor, Ottawa, ON K2P 2L8, Canada): webshop szolgáltató.

Így lehetséges a harmadik országokba történő továbbítás.

6. Az Ön jogai és további információk

Önnek joga van a tárolt adatokról való tájékoztatáshoz a GDPR 15. cikke szerint, a hibás adatok helyesbítéséhez a GDPR 16. cikke szerint, az adatok törléséhez a GDPR 17. cikke szerint, az adatok feldolgozásának korlátozásához a GDPR 18. cikke szerinti, az adathordozhatósághoz a GDPR 20. cikke szerint, valamint a GDPR 21. cikke szerinti indokolatlan adatkezelés elleni tiltakozáshoz. Ha Ön él valamelyik jogával, mi minden célszerűen lehetséges módon segítünk abban, hogy ezeket a lehető leggyorsabban biztosítsuk. A Bloom gondoskodik arról is, hogy az összes adatfeldolgozó (pl. Google Firebase) is megfeleljen az Ön kérésének. 

Ha az adatkezelésre a hozzájáruló nyilatkozat alapján kerül sor, Ön bármikor visszavonhatja azt anélkül, hogy a visszavonásig, a hozzájárulás alapján végzett folyamat törvényességét befolyásolná. 

Önnek joga van panaszt tenni a felügyeleti szervnél. Ausztriában az illetékes adatvédelmi hatóság: 

Osztrák Adatvédelmi Hatóság
Barichgasse 40 - 42
1030 Bécs
Telefon: +43 1 52 152-0
E-mail: dsb@dsb.gv.at

Svájci hatóságok:
Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter
Feldeggweg 1 | CH - 3003 Bern
Telefon: +41 (0)58 462 43 95 (Hétfőtől-péntekig 10:00 - 12:00)
www.edoeb.admin.ch

Az Öntől kért adatok csak az egyes célokhoz minimálisan szükséges adatok. Az adatok megadásának hiányában nem tudjuk biztosítani a kért szolgáltatás(oka)t. 

Automatizált döntéshozatalra, beleértve a profilalkotást is, nem kerül sor. Ha az Ön személyes adatait más célból kezelnénk, mint amiért az adatokat begyűjtöttük, akkor erről a tényről és a másik célról is tájékoztatjuk Önt, illetve ha szükséges, kérjük az Ön hozzájárulását is, kivéve, ha a jogszabály másként rendelkezik. 

Szükség esetén (pl. a vonatkozó jogszabályok változása esetén) adatvédelmi szabályzatunk módosításának jogát fenntartjuk. A weboldal látogatása során online elérhető verzió lesz az alkalmazandó. A Bloom App-ben fiókkal rendelkező felhasználók a vonatkozó változások esetén megfelelő tájékoztatást kapnak. 

Mivel anyavállalatunk Svájcban, leányvállalatunk pedig Ausztriában található, az Ön adatait mindkét országban feldolgozhatjuk. Mivel Ausztria az EU-ban található, megfelelünk a GDPR-nak. Az Európai Bizottság az (EU) 2016/679 rendelet 45. cikkén alapuló megfelelőségi határozattal megállapította, hogy Svájc megfelelő szintű adatvédelemmel rendelkezik, és ezért a GDPR-ral azonos szintű védelemnek tekinthető.

Kosár
Az Ön kosara üres.
Végösszeg

Az adókat és a szállítási költséget a megrendeléskor számítjuk ki.